Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-1001
U 1001 – 1. FC TATRAN Prešov – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 950 vo veci č. k. KS/4/2018 navrhovateľa FK Železiarne Podbrezová proti odporcovi 1. FC TATRAN, a. s.
U 1001 – 1. FC TATRAN Prešov – DK berie na vedomie splnenie povinnosti uloženej klubu U 950 vo veci č. k. KS/4/2018 navrhovateľa FK Železiarne Podbrezová proti odporcovi 1. FC TATRAN, a. s.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-1001
Klub: 1. FC TATRAN Prešov
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:23
Stav: Nové