Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0999
U 999 – Vadym Yanchak / 1417139 / FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 955 a žiadosť zamieta.
U 999 – Vadym Yanchak / 1417139 / FC LOKOMOTÍVA KOŠICE, II. liga / - DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 955 a žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0999
Klub: FC LOKOMOTÍVA KOŠICE
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 10.05.2019 17:23