Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0997
U 997 – Matúš Kuník / 1266852 / FC Nitra, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 948 a rozhodla, že na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ disciplinárne konanie zastavuje podľa čl. 78/5a DP.
U 997 – Matúš Kuník / 1266852 / FC Nitra, Fortuna liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 948 a rozhodla, že na základe stanoviska odbornej komisie KR SFZ disciplinárne konanie zastavuje podľa čl. 78/5a DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0997
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:20
Stav: Nové