Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0991
U 991 – FC Nitra - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 941 a vyčíslenie vzniknutej škody na majetku zo stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina.
U 991 – FC Nitra - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 941 a vyčíslenie vzniknutej škody na majetku zo stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0991
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:17
Stav: Nové