Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0990
U 990 – MŠK Žilina / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U940 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, zapálenie šálu na tribúne, vhodenie plastových pohárov a tričiek na HP, vniknutie na HP a poškodenie zariadenia štadión
U 990 – MŠK Žilina / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U940 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky, zapálenie šálu na tribúne, vhodenie plastových pohárov a tričiek na HP, vniknutie na HP a poškodenie zariadenia štadióna) počas stretnutia finále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina podľa čl. 58/1b,c,d,f DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze nahradiť škodu na majetku podľa čl. 43/2o DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0990
Klub: MŠK Žilina
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 10.05.2019 17:16
POKUTY