Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0989
U 989 - FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK s poukazom na U 746 a U 988 rozhodla, že za spáchanie previnenia v skúšobnej dobe nariaďuje vykonať ochranné opatrenie uložené v U 746 spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí, podľa čl. 40/3
U 989 - FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK s poukazom na U 746 a U 988 rozhodla, že za spáchanie previnenia v skúšobnej dobe nariaďuje vykonať ochranné opatrenie uložené v U 746 spočívajúce v zákaze objednať vstupenky do sektoru hostí, podľa čl. 40/3 DP v najbližšom majstrovskom stretnutí FL, kde bude ako hosťujúce družstvo.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0989
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:15
Stav: Nové