Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0988
U 988 – FC Spartak Trnava / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 939 a osobné stanovisko zástupcu klubu a bezpečnostného manažéra klubu a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným prerušením stretnutia, vhodenie pl
U 988 – FC Spartak Trnava / Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie stanovisko klubu k U 939 a osobné stanovisko zástupcu klubu a bezpečnostného manažéra klubu a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky s následným prerušením stretnutia, vhodenie plastových pohárov s pivom na HP, obliatie hráča H, zasiahnutie pomocného asistenta rozhodcu plastovým pohárom s pivom s opätovným prerušením stretnutia, vhodenie pyrotechniky na HP s opätovným prerušením hry, vniknutie divákov na HP, poškodenie trávnika na HP a zariadenia štadióna) počas a po stretnutí finále Slovnaft Cup-u medzi FC Spartak Trnava – MŠK Žilina podľa čl. 58/2b, c, d, f DP ukladá DS - finančnú pokutu 9000 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP a zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze, aby si klub objednal vstupenky do sektoru hostí na 2 súťažné stretnutia u súperov v súťaži Slovnaft cup v súťažnom ročníku 2019/2020, podľa čl. 43/2c DP, od 10. 5. 2019. Zároveň ukladá klubu ochranné opatrenie spočívajúce v príkaze nahradiť škodu na majetku podľa čl. 43/2o DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0988
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 10.05.2019 17:14
POKUTY