Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0983
U 983 – 1. FC TATRAN Prešov / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS diváka (po
U 983 – 1. FC TATRAN Prešov / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS diváka (použitie pyrotechniky s následným prerušením stretnutia) počas stretnutia 27. kola II. ligy medzi Partizán Bardejov BŠK – 1. FC TATRAN Prešov podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 14.05.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0983
Klub: 1. FC TATRAN Prešov
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:11
Stav: Nové