Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0982
U 982 – Partizán Bardejov BŠK / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočne
U 982 – Partizán Bardejov BŠK / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 27. kola II. ligy medzi Partizán Bardejov BŠK – 1. FC TATRAN Prešov podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 14.05.2019. DK zároveň žiada klub o presnú identifikáciu diváka.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0982
Klub: Partizán Bardejov BŠK
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:11
Stav: Nové