Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0981
U 981 – SLAVOJ Trebišov / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použi
U 981 – SLAVOJ Trebišov / II. liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vulgárne pokriky voči R a vhodenie predmetu smerom k rozhodcom) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 27. kola II. ligy medzi SLAVOJ Trebišov – FK Poprad podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 14.05.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0981
Klub: SLAVOJ Trebišov
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 17:11
Stav: Nové