Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0966
U 966 – Lukáš Jirka / 1266834 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – hanlivé výroky voči R a AR podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 05.05.2019.
U 966 – Lukáš Jirka / 1266834 / FC Spartak Trnava, I. LSD – U19 / - vylúčenie za HNS – hanlivé výroky voči R a AR podľa čl. 48/1c DP, Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 05.05.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0966
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 10.05.2019 16:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Jirka Poplatok za prerokovanie 10 EUR 10.05.2019 16:27