Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0962
U 962 – DK na základe podnetu Matriky SFZ žiada menovaných o splnenie povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ v lehote do 15.05.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k
U 962 – DK na základe podnetu Matriky SFZ žiada menovaných o splnenie povinnosti predložiť vyhlásenie sprostredkovateľa podľa čl. 4/15 Smernice o činnosti sprostredkovateľov SFZ v lehote do 15.05.2019. V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k začatiu disciplinárneho konania. DK žiada splnenie povinnosti od - p. Milan Bortel / 1157837 /, - p. Viktor Bugár / 1189183 /, - p. Karol Csontó / 1246820 /, - p. Ivan Gažík / 1273190 /, - p. Branislav Jašurek / 1133684 /, - p. Juraj Koprda / 1093408 /, - p. Juraj Kuráň / 1165313 /, - p. Marcel Podolák / 1313678 /, - p. Anton Poruba / 1056861 /, - p. Daniel Smorádek / 1054108 /, - p. Marián Stančík / 1208849 /, - p. Marcel Suchý / 1383715 /, - p. Ivan Širilla / 1160158 /, - p. Ladislav Šmárik / 1020053 /, - p. Martin Šomský / 1069585 /, - p. Roman Vojtek / 1370322 /, - p. Jozef Žižlavský / 1373131 /.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0962
Dátum zaevidovania: 03.05.2019 15:12
Stav: Nové