Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0958
U 958 – TJ Sklotatran Poltár - DK na základe U 36 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu ukladá Disciplinárnu sankciu – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 52/6, čl. 3
U 958 – TJ Sklotatran Poltár - DK na základe U 36 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenie regulárnosti súťaže funkcionárom klubu ukladá Disciplinárnu sankciu – odobratie 6 bodov a finančnú pokutu vo výške 3000 € podľa čl. 52/6, čl. 32/1 a čl. 12/6 DP v znení účinnom do 20.06.2018. DK zároveň žiada ŠTK SsFZ o vykonanie disciplinárnej sankcie - odpočet bodov.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0958
Klub: TJ Sklotatran Poltár
Dátum zaevidovania: 03.05.2019 15:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 20 EUR 03.05.2019 15:07
POKUTY