Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0956
U 956 – TJ Kopčany / II. liga Ženy / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. liga Ženy, skupina A medzi FC Union Nové Zámky – TJ Kopčany ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150
U 956 – TJ Kopčany / II. liga Ženy / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za nepricestovanie družstva na stretnutie 14. kola II. liga Ženy, skupina A medzi FC Union Nové Zámky – TJ Kopčany ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 150 € podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 7/1c RS.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0956
Klub: TJ Kopčany
Dátum zaevidovania: 03.05.2019 15:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 5 EUR 03.05.2019 15:05
POKUTY