Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0678
U 678 – Marián Sanitra (M) / 1208952 / Lion car MIBA Banská Bystrica, VARTA Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS (nešpo
U 678 – Marián Sanitra (M) / 1208952 / Lion car MIBA Banská Bystrica, VARTA Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS (nešportová kritika R s následným vykázaním z lavičky náhradníkov) počas stretnutia 1. kola Play Off medzi Mimel Lučenec – Lion car MIBA Banská Bystrica podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 48/2a, čl. 11 a čl. 39/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0678
Klub: MIBA Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 08.03.2019 16:10
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marián Sanitra Poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.03.2019 16:10