Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0676
U 676 – DK berie na vedomie rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.12.2018 sp. zn. 1S/131/2017 a pokračuje v ďalšom šetrení veci s poukazom na SFZ-DK-2016/2017-0520 (U 520).
U 676 – DK berie na vedomie rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20.12.2018 sp. zn. 1S/131/2017 a pokračuje v ďalšom šetrení veci s poukazom na SFZ-DK-2016/2017-0520 (U 520).
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0676
Dátum zaevidovania: 08.03.2019 16:09
Stav: Nové