Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0675
U 675 – DK na základe podnetu od oddelenia Integrity futbalu SFZ disciplinárne konanie vo veci údajného ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí I. LSŽ – U 15 (západ) v sezóne 2016/2017 zastavuje podľa čl. 78/5b DP.
U 675 – DK na základe podnetu od oddelenia Integrity futbalu SFZ disciplinárne konanie vo veci údajného ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí I. LSŽ – U 15 (západ) v sezóne 2016/2017 zastavuje podľa čl. 78/5b DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0675
Dátum zaevidovania: 08.03.2019 16:09
Stav: Nové