Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0618
U 618 – Adam Zdráhal / 1218610 / Wild Boys ´02 Bratislava, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 608 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 618 – Adam Zdráhal / 1218610 / Wild Boys ´02 Bratislava, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 608 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0618
Klub: Wild Boys '02 Bratislava
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 09:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adam Zdráhal Poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.02.2019 09:14