Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0617
U 617 – Pinerola Futsal 1994 – DK berie na vedomie podnet klubu vo veci odstupného za hráča Martin Štrbák / 1249627 / a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komo
U 617 – Pinerola Futsal 1994 – DK berie na vedomie podnet klubu vo veci odstupného za hráča Martin Štrbák / 1249627 / a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0617
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 09:12
Stav: Nové