Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0615
U 615 – Bankole Olawale Adekuoroye / 1382638 / ŠKF Sereď, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 483 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 615 – Bankole Olawale Adekuoroye / 1382638 / ŠKF Sereď, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 483 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0615
Klub: ŠKF Sereď
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 09:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Bankole Olawale Adekuoroye Poplatok za prerokovanie 25 EUR 08.02.2019 09:12