Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0611
U 611 – Vladimír Staš / 1077577 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 289 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 611 – Vladimír Staš / 1077577 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 289 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0611
Klub: OŠFK Šarišské Michaľany
Dátum zaevidovania: 26.01.2019 14:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vladimír Staš Poplatok za prerokovanie 20 EUR 26.01.2019 14:32