Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0605
U 605 – Ľubomír Bulla / 1018479 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 16 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 14.00 v sídle SFZ.
U 605 – Ľubomír Bulla / 1018479 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 16 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 14.00 v sídle SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0605
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:27
Stav: Nové