Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0604
U 604 – Ladislav Pásztor / 1129992 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 15 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 13.00 v sídle SFZ.
U 604 – Ladislav Pásztor / 1129992 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 15 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 13.00 v sídle SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0604
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:27
Stav: Nové