Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0603
U 603 – František Bán / 1358415 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 14 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 13.00 v sídle SFZ.
U 603 – František Bán / 1358415 / - Senát DK pre ochranu integrity súťaže na základe U 14 predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 13.00 v sídle SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0603
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:26
Stav: Nové