Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0602
U 602 – Ladislav Gubík / 1311556 / - DK opätovne predvoláva menovaného vo veci SFZ-DK-2017/2018-0703 na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 15.30 hod. v sídle SFZ.
U 602 – Ladislav Gubík / 1311556 / - DK opätovne predvoláva menovaného vo veci SFZ-DK-2017/2018-0703 na svoje zasadnutie dňa 31.01.2019 o 15.30 hod. v sídle SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0602
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:26
Stav: Nové