Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0601
U 601 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/26/2018.
U 601 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/26/2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0601
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:26
Stav: Nové