Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0600
U 600 – Matej Vargic / 1166224 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/28/2018.
U 600 – Matej Vargic / 1166224 / - DK berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ č. k. OK/28/2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0600
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:26
Stav: Nové