Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0599
U 599 – Vladimír Andraščík / 1182134 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 290 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 599 – Vladimír Andraščík / 1182134 / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 290 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0599
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:25
Stav: Nové