Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0598
U 598 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK na základe U 1098 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek fu
U 598 – Jozef Kukulský / 1256501 / - DK na základe U 1098 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 18 mesiacov podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c,f DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 1098 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0598
Dátum zaevidovania: 18.01.2019 13:25
Stav: Nové