Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0595
U 595 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 589 a na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby rozhodla, že za HNS voči R (vhodenie predmetu smerom
U 595 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 589 a na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby rozhodla, že za HNS voči R (vhodenie predmetu smerom na R, vulgárne výroky a hrubé urážky) počas stretnutia 12. kola VARTA Futsal liga medzi Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina hraného dňa 13.12.2018 podľa čl. 48/1c DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 7 týždňov a zákaz styku s delegovanými osobami a vstup na lavičku družstva v súťažných stretnutiach podľa čl. 48/2b, čl. 43/1,2g a čl. 36/2a DP, od 14.12.2018. DK zároveň ruší účinky predbežného ochranného opatrenia.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0595
Klub: Futsal Team Levice
Dátum zaevidovania: 11.01.2019 14:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Krivočenko Poplatok za prerokovanie 25 EUR 11.01.2019 14:58