Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0592
U 592 – FK Senica / I. liga dorastenky – WU19, skupina A / – DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za vylúčenie družstva zo súťaže podľa čl. 12/1 SP a čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6
U 592 – FK Senica / I. liga dorastenky – WU19, skupina A / – DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za vylúčenie družstva zo súťaže podľa čl. 12/1 SP a čl. 64/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 500 € podľa čl. 64/5 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0592
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 11.01.2019 14:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 11.01.2019 14:55
POKUTY