Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0591
U 591 – FK Senica / I. liga dorastenky – WU19, skupina A / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 3. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FK Senica ukladá Discip
U 591 – FK Senica / I. liga dorastenky – WU19, skupina A / - DK na základe podnetu ŠTK SFZ rozhodla, že za spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia 3. kola I. ligy dorasteniek – WU19, skupina A medzi ŠK Slovan Bratislava futbal – FK Senica ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 64/1a,5 DP v spojení s čl. 71 a čl. 82/2d SP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0591
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 11.01.2019 14:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 10 EUR 11.01.2019 14:54
POKUTY