Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0589
U 589 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči R (vhodenie predmetu
U 589 – Ján Krivočenko / 1147687 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK na základe Zápisu o stretnutí, Správy a prílohy k správe delegovanej osoby začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS voči R (vhodenie predmetu smerom na R, vulgárne výroky a hrubé urážky) počas stretnutia 12. kola VARTA Futsal liga medzi Futsal Team Levice – ŠK Makroteam Žilina hraného dňa 13.12.2018 podľa čl. 71/1,3a,d DP, do 03.01.2019. DK zároveň ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu a v zákaze styku s delegovanými osobami a vstupu na lavičku náhradníkov v súťažných stretnutiach podľa čl. 43/1,2a,g,4 DP až do rozhodnutia DK, od 14.12.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0589
Klub: Futsal Team Levice
Dátum zaevidovania: 21.12.2018 11:21
Stav: Nové