Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0586
U 586 – FKM Nové Zámky – DK berie na vedomie podnet klubu vo veci odstupného za hráča Tawanda Tapiwa Muchaya / 1384783 / a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je K
U 586 – FKM Nové Zámky – DK berie na vedomie podnet klubu vo veci odstupného za hráča Tawanda Tapiwa Muchaya / 1384783 / a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu. DK oznamuje, že orgánom oprávneným na riešenie sporu o nároku na odstupné za amatéra je Komora SFZ pre riešenie sporov podľa čl. 40 ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0586
Klub: FKM Nové Zámky
Dátum zaevidovania: 21.12.2018 11:19
Stav: Nové