Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0580
U 580 – Norbert Gyömbér / 1218642 / - DK berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti podľa čl. 5/
U 580 – Norbert Gyömbér / 1218642 / - DK berie na vedomie verejné ospravedlnenie menovaného a rozhodla, že na základe stanoviska SFZ o odňatí finančných odmien v súvislosti s reprezentovaním SR a rešpektovania všeobecného princípu primeranosti podľa čl. 5/2e stanov SFZ vo veci porušenia povinností súvisiacich s reprezentáciou SR upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie podľa čl. 78/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0580
Dátum zaevidovania: 21.12.2018 11:18
Stav: Nové