Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0578
U 578 – Victor Seiji Martins De Souza / 1401145 / Pinerola Futsal 1994, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie stanovisko delegovanej osoby zo stretnutia 11. kola Lion car MIBA Banská Bystrica – Pinerola Futsal 1994 hraného dňa 08.12.2018 a písomné stan
U 578 – Victor Seiji Martins De Souza / 1401145 / Pinerola Futsal 1994, VARTA Futsal liga / - DK berie na vedomie stanovisko delegovanej osoby zo stretnutia 11. kola Lion car MIBA Banská Bystrica – Pinerola Futsal 1994 hraného dňa 08.12.2018 a písomné stanovisko odbornej komisie Exekutívy v oblasti riadenia R a DZ SF bez prijatia disciplinárnych sankcií podľa čl. 78/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0578
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 14.12.2018 13:37
Stav: Nové