Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0577
U 577 – Pavol Gabaš / 1155418 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK na základe správy delegovanej osoby, písomného stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF v oblasti riadenia R a vlastných zistení rozhodla, že za HNS (podrazenie súpera nadmernou s
U 577 – Pavol Gabaš / 1155418 / Futsal Team Levice, VARTA Futsal liga / - DK na základe správy delegovanej osoby, písomného stanoviska odbornej komisie Exekutívy SF v oblasti riadenia R a vlastných zistení rozhodla, že za HNS (podrazenie súpera nadmernou silou) počas stretnutia 11. kola VARTA Futsal ligy medzi Wild Boys '02 Bratislava - Futsal Team Levice podľa čl. 45/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 s. s. podľa čl. 45/2a a čl. 76/1 DP, od 09.12.2018
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0577
Klub: Futsal Team Levice
Dátum zaevidovania: 14.12.2018 13:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Pavol Gabaš Poplatok za prerokovanie 25 EUR 14.12.2018 13:36