Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0576
U 576 – Ladislav Šlapka (R) / 1179133 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 564.
U 576 – Ladislav Šlapka (R) / 1179133 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 564.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0576
Dátum zaevidovania: 14.12.2018 13:35
Stav: Nové