Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0575
U 575 – Robert Čík (VD) / 1355633 / Futsal Team Levice, FEJ - U20 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 563 a rozhodla, že za HNS (neoprávnený vstup na HP a hanlivé, provokujúce gestá a posunky voči hráčovi domáceho družstva) počas stretnutia 7
U 575 – Robert Čík (VD) / 1355633 / Futsal Team Levice, FEJ - U20 / - DK berie na vedomie stanovisko menovaného k U 563 a rozhodla, že za HNS (neoprávnený vstup na HP a hanlivé, provokujúce gestá a posunky voči hráčovi domáceho družstva) počas stretnutia 7. kola FEJ – U20 medzi ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice podľa čl. 47/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 3 s. s. podľa čl. 47/2a DP a zároveň zákaz vstupu do technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky v súťaži FEJ - U20 podľa čl. 19/1 DP, od 02.12.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0575
Klub: Futsal Team Levice
Dátum zaevidovania: 14.12.2018 13:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Robert Čík Poplatok za prerokovanie 25 EUR 14.12.2018 13:30