Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0573
U 573 – Michal Hamuľak / 1198700 / - DK na základe U 1095 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Di
U 573 – Michal Hamuľak / 1198700 / - DK na základe U 1095 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2a,b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 4 roky a 6 mesiacov podľa čl. 52/3c a čl. 36/1c,f DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 1095 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0573
Dátum zaevidovania: 14.12.2018 13:29
Stav: Nové