Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0571
U 571 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie
U 571 – FC Spartak Trnava / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a priloženej fotodokumentácie rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) a nedostatočnej US (umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – AS Trenčín podľa čl. 57/1b a čl. 58/2b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0571
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 14.12.2018 13:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie 25 EUR 14.12.2018 13:29
POKUTY