Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0549
U 549 – Macdonald Ngwa Niba / 1384545 / FC Nitra, Fortuna liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 494 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
U 549 – Macdonald Ngwa Niba / 1384545 / FC Nitra, Fortuna liga / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 494 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0549
Klub: FC Nitra
Dátum zaevidovania: 30.11.2018 11:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Macdonald Ngwa Niba Poplatok za prerokovanie 25 EUR 30.11.2018 11:12