Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0547
U 547 – Ivan Minárčiný / 1090767 / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za NS (nešportová kritika R na HP) po stretnut
U 547 – Ivan Minárčiný / 1090767 / Fortuna liga / - DK na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí a Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu rozhodla, že za NS (nešportová kritika R na HP) po stretnutí 16. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – FC Nitra podľa čl. 48/1a DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pokarhanie podľa čl. 48/2a, čl. 11 a čl. 39/2 DP.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0547
Klub: FC Spartak Trnava
Dátum zaevidovania: 30.11.2018 11:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ivan Minárčiný Poplatok za prerokovanie 25 EUR 30.11.2018 11:11