Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0464
U 464 – Ewerton Paixao Da Silva / 1375379 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 399 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Discipl
U 464 – Ewerton Paixao Da Silva / 1375379 / FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, Slovnaft Cup / - DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu Disciplinárnej sankcie uloženej U 399 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie (1 týždeň) a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2019.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0464
Klub: FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 14:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ewerton Paixao Da Silva Poplatok za prerokovanie 25 EUR 02.11.2018 14:38