Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0330
U 330 – Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS – udretie súpera rukami do chrbta nadmernou silou na HP po ukončení stretnutia (ude
U 330 – Filip Rafanides / 1230336 / Lion car MIBA Banská Bystrica, Varta Futsal liga / - DK na základe Správy delegáta a písomného stanoviska menovaného rozhodla, že za HNS – udretie súpera rukami do chrbta nadmernou silou na HP po ukončení stretnutia (udelenie OT ČK) v stretnutí 3. kola Varta Futsal liga medzi Lion car MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina Futsal podľa čl. 49/1b DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu športu na 2 týždne podľa čl. 49/2b DP, od 29.09.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0330
Klub: Lion car MIBA Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 05.10.2018 16:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Filip Rafanides Poplatok za prerokovanie 25 EUR 05.10.2018 16:37