Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0329
U 329 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe U 1094 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Dis
U 329 – Ladislav Šosták / 1226653 / - DK na základe U 1094 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2b,d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu a Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie na 30 mesiacov podľa čl. 52/3c DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 25.06.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 217 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a spolu s predbežným ochranným opatrením uloženým U 1094 sa započíta do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0329
Dátum zaevidovania: 05.10.2018 16:24
Stav: Nové