Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0327
U 327 – Peter Orávik / 1166118 / - DK na základe U 291 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 9 mesiac
U 327 – Peter Orávik / 1166118 / - DK na základe U 291 rozhodla, že za spáchanie disciplinárneho previnenia Narušenia regulárnosti súťaže podľa čl. 52/2d DP v znení účinnom do 20.06.2018 ukladá Disciplinárnu sankciu - pozastavenie výkonu športu na 9 mesiacov podľa čl. 52/3c, čl. 36/1c,f a čl. 39/2 DP v znení účinnom do 20.06.2018, od 27.09.2018. Predbežné ochranné opatrenie uložené U 291 trvá až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci a započíta sa do trvania uloženej disciplinárnej sankcie.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0327
Klub: FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
Dátum zaevidovania: 05.10.2018 16:07
Stav: Nové