Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0240
U 240 – Milan Herko / 1142093 / Pinerola Futsal Bratislava 1994 / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava podľ
U 240 – Milan Herko / 1142093 / Pinerola Futsal Bratislava 1994 / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie kapitána na 1 mesiac podľa čl. 53/3b a čl. 16/2 DP, od 13.09.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0240
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 13.09.2018 15:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Herko Poplatok za prerokovanie 25 EUR 13.09.2018 15:56