Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0239
U 239 – Vladimír Ambrozek / 1084656 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislav
U 239 – Vladimír Ambrozek / 1084656 / Pinerola Futsal 1994 Bratislava / - DK berie na vedomie stanovisko klubu a rozhodla, že za umožnenie neoprávneného štartu hráča v stretnutí 1. kola Varta Futsal liga medzi Mimel Lučenec – Pinerola futsal 1994 Bratislava podľa čl. 53/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky podľa čl. 53/3b, čl. 16/2 a čl. 19/1 DP, od 13.09.2018.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0239
Klub: Pinerola Futsal 1994
Dátum zaevidovania: 13.09.2018 15:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vladimír Ambrozek Poplatok za prerokovanie 25 EUR 13.09.2018 15:56