Disciplinárna komisia
SFZ-DK-2018/2019-0009
U 9 – Milan Lônčík / 1314204 / - DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U 1086 a predvoláva ho na najbližšie zasadnutie v sídle SFZ.
U 9 – Milan Lônčík / 1314204 / - DK berie na vedomie písomné stanovisko menovaného k U 1086 a predvoláva ho na najbližšie zasadnutie v sídle SFZ.
Rozhodnutie: SFZ-DK-2018/2019-0009
Dátum zaevidovania: 09.07.2018 09:23
Stav: Nové